Ders Listesi
Ders Listesi...

Dersin Kodu Dersin Adı
ARK 409-ARK-NÖ-1 Orta Asya Demir Çağı Arkeolojisi (Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT)
ARK 411-ARK-NÖ-1 Geç Antik Çağ Arkeolojisi-I (Prof. Dr. A. Emel ERTEN)
ARK 413-ARK-NÖ-1 Müzeoloji (Melih ARSLAN)
ARK 417-ARK-NÖ-1 Arkeoloji Erasmus Staj Dersi II
ARK 419-ARK-NÖ-1 Anadolu ve Mezopotamya Arkeolojisi
ARK-221-ARK-NÖ-1 Önasyada Ölü Gömme Adetleri (Dr. Tuna AKÇAY)
ARK-317-ARK-NÖ-1 Antik Çağda Ölü Gömme Adetleri (Dr. Tuna AKÇAY)
ARK-415-ARK-NÖ-1 Önasyada Yerleşim Stratejileri (Dr. Atakan AKÇAY)
ARK-416 Fen OrtakHavuz-FFH-NÖ- Antik Çağ Anadolu Arkeolojisi
ARK-427-ARK-NÖ-1 Eski Çağda Camcılık (Prof. Dr. A. Emel ERTEN)
ARK-DR-ARK-NÖ-1 Doktora
BCK-301-BİY-NÖ-1 Hayvan Embriyolojisi (Prof. Dr. Suat Kıyak)
BCK-302-BİY-NÖ-1 Vejetasyon (Prof. Dr. Hayri Duman)
BCK-303-BİY-NÖ-1 Taksonominin Prensipleri (Prof. Dr. Zeki Aytaç, Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan)
BCK-304-BİY-NÖ-1 Eunis Habitat Tipleri ve Ekosistem Analizi (Prof. Dr. Hayri Duman)
BCK-305-BİY-NÖ-1 Biyosidal Ürün Uygulamaları (Prof. Dr. Selami Candan)
BCK-306-BİY-NÖ-1 Herpetofaunistik Koruma ve İzleme (Prof. Dr. Abdullah Hasbenli)
BCK-307-BİY-NÖ-1 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Doç. Dr. Mehmet Erkan Uzunhisarcıklı)