Ders Listesi
Ders Listesi...

Dersin Kodu Dersin Adı
Ald 101-TAR-NÖ-1 Felsefeye Giriş (Öğr. Gör. Dr. Recep Batu Günör)
Ald-101-TAR-NÖ-1 Sosyoloji
Ald-103-TAR-NÖ-1 Osmanlı Edebiyatında Mizah (Doç. Dr. Yılmaz Yeşil)
Ald101-TAR-NÖ-1 Türk Sanatına Giriş-I (Yrd. Doç. Dr. Hür Kamil Biçici)
Ald103-TAR-NÖ-1 Türk El Sanatları (Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan Çetin)
ARK 101-ARK-- Arkeolojiye Giriş (Prof.Dr. S. Yücel ŞENYURT)
ARK 103-ARK-- Antropolojiye Giriş ( Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU)
ARK 105-ARK-- Genel Prehistorya (Yrd. Doç. Dr. C. Merih EREK)
ARK 109-ARK-- Mitolojiye Giriş (Yrd. Doç . Dr. Didem DEMİRALP)
ARK 111-ARK-- Ege Arkeolojisi ( Doç. Dr. A. Fatma EROL)
ARK 115-ARK-- Neolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi ( Dr. Atakan AKÇAY)
ARK 117-ARK-- Klasik Arkeolojiye Giriş ( Dr. Tuna AKÇAY)
ARK 201-ARK-NÖ-1 Önasya Prehistoryası (Yrd. Doç. Dr. C. Merik EREK
ARK 203-ARK-NÖ-1 Prehistorik Sanat (Yrd. Doç. Dr. C. Merih EREK)
ARK 205-ARK-NÖ-1 Erken Tunç Çağı Anadolu Arkeolojisi (Dr. Atakan AKÇAY)
ARK 213-ARK-NÖ-1 Arkaik Dönem Seramiği (Dr. Tuna AKÇAY)
ARK 215-ARK-NÖ-1 Klasik Diller ve Kültürler-I (Yrd. Doç. Dr. Didem DEMİRALP)
ARK 217-ARK-NÖ-1 Paleontoloji (Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU)